Frit-danmark har sit i udspring i gamle danske værdier, hvor gud konge og fædreland, er det vi sammen om at værner om.. og vi tager afstand fra totalitære systemer som marxisme nationalsocialistiske arbejderparti og deres sympatisører men tager også afstand forsøg på religiøs lovgivning og forsøg på at håndhæve det i det danske samfund. Vi mener at religiøs beklædning kun hører til i kirken og ikke i det offentlige rum i danmark.. Det er mener vi er mere inkluderede end, at nogen skiller sig ud ved klæde sig anderledes.. mit eget politisk ståsted hviler på kerneværdier i Danmarks liberale parti, hvor jeg tilhører den midtersøgende fløj.

Jeg står står for retten til den frie tanke tale og tro. personligt har jeg det fint sammen med andre af en anden overbevisning end min bare vi er fælles om det at være danske og beskytte vores rettigheder. Vi er liberale og det tvinger os til at modstander af fascisme og marxisme, og religiøse fanatikerer der repræsenterer totalitære systemer. der ikke er fordrende for demokratiet.

Kontakt