Ikke-vestlige unge er gennemsnitligt mere end seks gange så kriminelle som danske unge

Getting your Trinity Audio player ready...

Det er vel ikke overraskende at, overvægten af unge indvandrere uden indkomst er blandt, den fejlslagne integration af 2. og 3. generations giver stor overvægt af kriminelle fra netop disse miljøer

Københavns Kommune har netop udgivet publikationen 5. Status på Socialudvalgets mål i Københavns Integrationspolitik 2015-18, og det er artige sager. Modsat diverse rapporter udarbejdet af kulturmarxistiske kriminologer, er tallene opgjort ‘uden hensyntagen til de unges sociale baggrund’. Man kunne kalde det ’smerte-indekset’. Hvor megen smerte forvolder AEH’ere til samfundet som sådan, sammenlignet med danske unge.

Vi er angiveligt midt i en højkonjunktur. Siden 2014 er danske unge blevet mindre kriminelle, ikke-danske unge er blevet mere kriminelle. En ung indvandrer/efterkommer med ikke-vestlig baggrund er gennemsnitligt mere end seks gange så kriminel som en ung dansker. NB: Rapporten dækker kun Københavns Kommune.


(Mål 3, tabel 2: ‘Andel sigtede 15-25-årige københavnere’)


“Ungdomskriminaliteten er beregnet som antal unge, der sigtes for alvorlig eller personfarlig kriminalitet i et bestemt kalenderår. En del af disse sigtelser fører ikke til domme, hvorfor indikatoren skal fortolkes som andelen af unge, der er kriminalitetstruede.” (Københavns Kommune, 2019)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kontakt